Okolonás

Socha sv. Ignáce z Loyoly

Janáčkovy sady, 741 01 Nový Jičín
Navigovat
Ignác z Loyoly se narodil r. 1491 baskickým rodičům na hradě Loyola v severním Španělsku jako nejmladší třinácté dítě. Sloužil na dvoře španělského krále a r. 1517 vstoupil do armády. Těžké zranění nohy v r. 1521 zapříčinilo jeho konverzi k duchovnímu životu. Stal se knězem a po církevních studiích založil společně s dalšími šesti společníky r. 1534 Tovaryšstvo Ježíšovo. Ignác z Loyoly byl zvolen do čela tohoto nového řádu jezuitů, po své smrti byl prohlášen za svatého. Jezuité z olomoucké jezuitské koleje se stali r. 1624 majiteli města Nového Jičína za svou podporu protestantské strany proti Habsburkům. Jejich vláda přinesla hospodářský rozkvět města Nového Jičína a podporu výstavby chrámů a množství barokních sochařských plastik.

Další místa v blízkosti