Okolonás

Kaple sv. Kříže

Janáčkovy sady, 741 01 Nový Jičín
Navigovat
Na části plochy dnešního parku v okolí kostela Nejsvětější Trojice se nacházel již od poloviny 16. století druhý nejstarší městský hřbitov. Původně sloužil zvláště protestantským občanům města a Moravským bratřím, jejichž činnost byla podporována již za vlády pánů ze Žerotína. V r. 1757 byl zdejší hřbitov doplněn o kostnici se hřbitovní kaplí sv. Kříže. O jejich stavbu se podle dochovaného nápisu na okenní římse zasadil novojičínský měšťan Antonín Josef Rösner. V pozdějších letech se ukázala (kvůli stále rostoucímu počtu obyvatel města) jeho kapacita jako nedostačující a pohřbívání zde bylo r. 1843 ukončeno. V tomto roce byl zároveň otevřen nový hřbitov v dnešních Smetanových sadech. Po r. 1879 byl ukončen samotný provoz hřbitova a areál byl na počátku 20. století upraven jako park. Tehdy byla také pozměněna původní podoba kostnice, došlo k zmenšení dispozice a zachována zůstala pouze její vstupní část s kamenným portálem.

Další místa v blízkosti