Okolonás

Městská střelnice a tiskárna

Lidická 131/8, 741 01 Nový Jičín
Navigovat
Dům městské střelnice by vystavěn v roce 1836 pod bývalým vrchnostenským zámkem v parkánu, nazývaném „Zelené příkopy“. V těchto místech se měšťané cvičili ve střelbě do terčů již od vzniku novojičínské střelecké kompanie v roce 1674. Ve střelnici se odehrával i rušný společenský život města : konaly se zde bály, byl sídlem čtenářského spolku. V roce 1856 zde ukončila střelecká společnost činnost a budova sloužila hostinským účelům. Po krátkém období byl objekt adaptován na tiskárnu. V roce 1879 zde byla přemístěna z Hornobranské ulice tiskárna Jana Nepomuka Enderse, zakladatele tiskařské tradice v Novém Jičíně. Brzy po jeho smrti se stal vlastníkem Rainer Hosch a jeho potomci provozovali a rozšiřovali zde tiskárnu až do znárodnění. V roce 1949 se stala součástí Moravských tiskařských závodů. Privatizací dne 1. dubna 1993 se stala vlastníkem tiskárny firma Kontext, s.r.o., která dům zrekonstruovala do dnešní podoby a pod vedením p. Josefa Kvity pokračovala v tiskařské tradici do 30. Června 2016. Nyní dům slouží k bydlení a obchodním činnostem.

Další místa v blízkosti