Okolonás

Tyršova škola

Tyršova 144/1, 741 01 Nový Jičín
Navigovat
Jako budova Dívčí obecné a měšťanské školy sloužil objekt až do první světové války, kdy byl v letech 1914 – 1918 používán pro vojenskou potřebu rakousko-uherské armády. Po válce byl v budově opět obnoven provoz školy, který byl ovšem přerušen druhou světovou válkou, během níž objekt školy znovu posloužil vojenským účelům. Po konci války v roce 1945 zahájila v budově činnost dvouletá obchodní škola. Již v roce 1948 byla však budova předána Československé armádě. Ta zde umístila nejdříve důstojnickou přípravku a poté vojenský zeměpisný oddíl. Potřebám školství začal objekt znovu sloužit ve školním roce 1954/1955, kdy v ní zahájila činnost 1. osmiletá střední škola, což byl tehdejší název pro typ základní školy. Ta zde sídlí dodnes a její učitelský sbor se již od zahájení školní docházky v roce 1887 významně podílel na vlastivědné práci ve městě Novém Jičíně.

Další místa v blízkosti