Okolonás

Španělská kaple

K Nemocnici 150/43, 741 01 Nový Jičín
Navigovat
Kaple Bolestné Panny Marie stojí podél císařské silnice na místě padlých vojáků ve Smetanových sadech. Porážka českých stavů v bitvě na Bílé Hoře roku 1620 neznamenala konec války mezi katolíky a protestanty, ale přesunutí těžiště válečných událostí z Čech na Moravu a do severních zemí. Podpora Fridricha Falckého, tzv. zimního krále, v době třicetileté války nepřinesla Novému Jičínu nic dobrého. Císařské vojsko tzv. „Černých Španělů“ jinak zvaných „Neapolitánců“ obsadilo město a na Horním předměstí rozložilo tábor. Protestantské tažení krnovského markraběte Jana Jiřího vyvrcholilo ve městě v krvavý masakr. Markrabě se svým téměř patnáctitisícovým vojskem dorazil roku 1621 před brány města, zahájil obléhání a úmyslně nechal založit požár, který nešlo zastavit. Většina mužů císařského vojska byla udušena kouřem či obklíčena nepřítelem a popravena. Zachránilo se pouze několik jezdců, kteří se probojovali obklíčením směrem na Skalky. Stovky mrtvých vojáků byly pohřbeny do třech vykopaných jam a na tomto místě byla později vybudována dřevěná kaple, dodnes zvaná „Španělská“. Novojičínští si za podporu krále Fridricha Falckého vysloužili trest císaře, který město zbavil samostatnosti a předal jej do správy olomouckých jezuitů, kteří město spravovali do roku 1775. Na konci 18. století byla kaple císařem Josefem II. uzavřena a poté sloužila jako sklad soli a ječmene. V 1. polovině 19. století investoval do opravy kaple novojičínský měšťan Franz Xavier Mech.  

Další místa v blízkosti