Okolonás

Radnice

Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
Navigovat
Právě se nacházíte před jednou z nejdůležitějších budov v historii Nového Jičína. Jedná se o městskou radnici tyčící se v jihozápadním rohu náměstí. Původní dřevěná budova byla postavena v roce 1501, záhy byla zničena požárem stejně jako celé město. Po této tragické události došlo k nové výstavbě domů, převážně kamenných. Radnice byla zřízena za nových majitelů panství, pánů ze Žerotína, kteří vydali listinu v níž věnovali městu svobodný dům na náměstí ke zřízení radnice, masných, kožešnických, ševcovských a chlebných krámů. Na konci 16. století se radní rozhodli přesídlit do zámku a budova radnice byla odprodána do soukromého držení. Po stavovské porážce, kdy se město dostalo pod správu olomouckých jezuitů, byla radnice, sídlící v zámku, obsazena a město ztratilo veškerá privilegia na čtyřiadvacet let. Teprve v roce 1659 bylo městu dovoleno zřízení radnice opět v budově na náměstí. Kolem roku 1661 byl nad vstupem vytesán nápis nabádající vstupující ke spravedlivému a uvážlivému jednání: Sit vigil, urbis amans, sit rebus in omnibus aequus, Consilio valeat, quisqunque haec limina calcat (Buď bdělý, města milující, buď ve všem spravedlivý. Moudrosti napomáhá, kdokoliv překračuje tento práh). V 19. století našla v budově radnice své místo reálka a první novojičínské muzeum, zvané Kattauerovo.

Další místa v blízkosti