Okolonás

Horní nádraží

Nový Jičín horní nádraží, Nádražní, 741 01 Nový Jičín
Navigovat
Císařská a královská privátní Severní dráha císaře Ferdinanda, jak zněl celý původní název, se postupně rozšiřovala o další propojovací železniční úseky. Poptávka po železničním spojení v Novém Jičíně stále rostla, zvláště při ekonomickém rozkvětu kloboučnické firmy Johann Hückel´s Söhne. Tato továrna získala ve druhé třetině 19. století nové zámořské odbytiště v Americe a Asii. Přidaly se i další požadavky podnikatelů z Nového Jičína. Nejen pro tyto zájmy podporující hospodářský růst města mělo být brzy využito nově vystavěné železniční trasy spojující města Kojetín a Těšín, pro kterou byla v roce 1886 získána koncese ke stavbě a provozu. Tento úsek Severní dráhy císaře Ferdinanda obdržel v březnu 1888 další koncesi pro novou odbočku z Hodslavic do Nového Jičína. Železniční spojení na tomto více než 10 km úseku bylo zprovozněno 1. června 1889. Na trati byla povolena maximální rychlost 50 kilometrů za hodinu.

Další místa v blízkosti