Okolonás

Dům U Marcuse

Masarykovo náměstí 41/25, Nový Jičín, 741 01 Nový Jičín
Navigovat
Nejstarší zmínka o tomto domu pochází z r. 1572, kdy byl jeho majitelem Matyáš Fibiger. Jeho syn a soukeník Eliáš Fibiger zde žil na počátku 17. století, v pohnutých dobách před třicetiletou válkou. Později se majiteli domu stali soukeníci Unruhové, obchodník Georg Tüller, modrobarvíř Paul Moriz a další. V r. 1846 odprodal tento dům novojičínský purkmistr Franz Havlin obchodníkovi Dominiku Marcusovi, který zde zřídil obchodní dům. V jeho šlépějích šli jeho syn a vnuk se shodnými jmény Carl Markus, o čemž v minulosti svědčil velký výkladec na domovním průčelí.

Další místa v blízkosti